موبایل

موبایل

این مشکل ایرپاد پرو اپل همان چیزی است که به خاطرش نباید آن را بخرید!

اگر قصد خرید ایرپاد پرو اپل را دارید باید بگوئیم که حداقل تا پایان خواندن این مطلب و آگاه شدن از مشکل ایرپاد پرو اپل که در واقع اصلی‌ترین مشکل آن است، دست نگه دارید! ایرپاد پرو هرچقدر هم که عالی و زیبا باشد، باز نقصی دارد که شاید شما را از…