گوناگون

گوناگون

به این ساعت می‌توانید بگوئید: خفه شو بذار بخوابم!

شب تا دیر وقت بیدار بوده‌اید و صبح هنگامی که صدای ساعت زنگ دار را می‌شنوید، گوئی همین چند دقیقه پیش به خواب رفته‌اید. مطمئنا برای بسیاری از ما این لحظات و جدا شدن از بستر، بسیار سخت خواهد بود و در آن لحظه به نظرتان از ساعت زنگ‌دار شما…

عکس: تبلیغ بزرگترین پروژه سری گوگل بر روی جوراب!

این اولین باری نبود که گوگل در این گونه کنفرانس‌ها همه را شگفت‌زده می‌کرد اما موضوع این بار کمی متفاوت بود چرا که گوگل این بار به تمامی شرکت‌کنندگان علاوه بر گوشی تلفن همراه یک جفت جوراب نیز هدیه داد.