موبایل

موبایل

زنگ بزن و اصلاح کن !!

مبتکران ژاپنی دستگاه تلفن‌همراهی ساخته‌اند که علاوه بر اینکه تمامی کارهای یک تلفن همراه را به خوبی انجام می‌دهد در مواقع لزوم به خوبی می تواند ریش های شما را هم کوتاه کند.