اينترنت

اينترنت

شخصیت‌های کارتونی گوگل!

شرکت گوگل از "جیم هنسون" خواسته بود تا در صورت تمایل لوگوی شرکت گوگل را با شخصیت‌های کارتونی تولیدی خود تلفیق کند که هنسون نیز این کار را انجام داد و نتیجه آن شد که بسیاری آن را دیدند.