اينترنت

اينترنت

«آتنبرو» در گوگل تاریخی شد

دیوید اتنبرو یکی از بزرگترین گویندگان و تهیه کنندگان فیلم‌های مستند دربریتانیا است که قریب به 50 سال در این صنعت به فعالیت مشغول بوده است و به قولی سینمای مستند خود را مدیون او به خاطر فعالیت‌های بی‌شمارش می‌داند.